Despre noi

          Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a devenit, la 27-08-2008, membru cu drepturi depline al International Association of Insolvency Regulators - organizaţie internaţională care activează în domeniul insolvenţei.(info www.just.ro)

          Buletinul Procedurilor de Insolvenţă reprezintă o publicaţie necesară în continua adaptare a agenţilor economici din România la principiile economiei de piaţă a Uniunii Europene şi o modalitate de fluidizare a activităţii acestora, în situaţia apariţiei unor semnale de insolvenţă.
          Astfel, în cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă, publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor, comunicărilor şi a hotărârilor judecătoreşti emise de instanţele judecătoreşti şi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar se realizează prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, publicaţie editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
          Publicarea actelor de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă înlocuieşte, de la data apariţiei acestuia (01-08-2006), citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării.
          Face excepţie de la regula prezumţiei de comunicare a actelor de procedură menţionată, comunicarea citaţiilor, convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate şi faţă de care comunicarea actelor de procedură este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările ulteriore.

O publicaţie nouă, cu tematică aparte - insolvenţa

La 1 august 2006, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat primul număr al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, în format electronic, care poate fi vizualizat pe portalul ONRC  https://portal.onrc.ro, in secţiunea "Servicii online BPI" serviciul „Buletinul Procedurilor de Insolvenţăi online”.
          Acesta este o publicaţie care va facilita derularea, cu celeritate, a formalităţilor juridice şi administrative aferente procedurii de insolvenţă, aplicabilă debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă.
          Publicaţia va deveni un instrument util pentru mediul de afaceri şi, în special, pentru investitorii din domeniul financiar-bancar, asigurări, valori mobiliare, cât şi în activitatea instituţiilor şi autorităţilor publice. Orice om de afaceri, dar şi mass-media va găsi informaţii folositoare în acest Buletin.
          În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă se publică citaţiile, convocările, notificările, comunicările şi alte acte de procedură emise de instanţele judecătoreşti, administratorii judiciari/lichidatorii judiciari, după deschiderea procedurii de insolvenţă şi este funcţional de la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, respectiv 21 iulie 2006.
          Publicaţia se editează şi difuzează în format electronic de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. La cerere, se asigură tipărirea şi distribuirea acesteia pe suport de hârtie.
          Comercializarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă se va derula prin sistemul abonamentelor sau individual, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
          În acelaşi timp, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură, gratuit, pe Internet, în cadrul portalului ONRC https://portal.onrc.ro, evidenţa privind persoanele publicate în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă. Pentru accesarea informaţiilor cu caracter gratuit din cadrul portalului ONRC, utilizatorul trebuie sa-şi creeze un cont. Crearea unui cont in cadrul portalului ONRC este gratuit.
          Astfel, în această secţiune se pot identifica persoanele aflate în procedură de insolvenţă conform Legii nr.85/2006, persoanele la care s-a închis procedura de insolvenţă, precum şi persoanele pentru care există pe rol un dosar în materie de insolvenţă, fără a fi deschisă procedura de insolvenţă.
          Scopul acestei evidenţe este de a permite celor interesaţi o primă modalitatea de informare, în condiţiile în care toate detaliile cazurilor sunt disponibile în paginile Buletinului.
          Pagina de prezentare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă este accesibil pe Internet, pe website-ul www.buletinulinsolventei.ro . Serviciile BPI sunt accesibile în cadrul portalului ONRC la adresa https://portal.onrc.ro.


Conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului