Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Formulare publicare conform Legii 85/2014

Cerere de publicare în BPI a actelor de procedură

1. Cerere de publicare în BPI - DOC

 

Formulare în format DOC (Word) a actelor de procedură
care sunt utilizate conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență
şi Ordinului nr.1692/C/2006 al Ministrului Justiţiei

 

1. Citaţie - DOC
2. Comunicare - DOC
3. Încheiere de deschidere a procedurii generale/simplificate de insolvenţă la cererea debitorului - DOC
4. Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorilor fără contestaţie formulată de debitor - DOC
5. Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorilor cu contestaţie formulată de debitor - DOC
6. Încheiere de desemnare a comitetului creditorilor - DOC
7. Încheiere de admitere a planului de reorganizare - DOC
8. Sentinţă de închidere a procedurii reorganizării debitorului ca urmare a realizării planului de reorganizare - DOC
9. Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului - DOC
10. Sentinţă de închidere a procedurii - art. 175 alin(2) din legea privind procedura insolvenţei cu lichidare parţială - DOC
11. Sentinţă de închidere a procedurii - art. 175 alin(2) din legea privind procedura insolvenţei cu lichidare totală - DOC
12. Sentinţă de închidere a procedurii - art. 174 din legea privind procedura insolvenţei - DOC
13. Sentinţă de închidere a procedurii şi revocare a încheierii de deschidere a procedurii - art. 177 alin(1) din legea privind procedura insolvenţei - DOC
14. Sentinţă comercială/încheiere - formular standard - DOC
15. Decizie comercială - formular standard - DOC
16. Convocare adunare creditori - DOC
17. Convocare comitet creditori - DOC
18. Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei - DOC
19. Notificare raport privind propunerea de intrare în faliment prin procedură simplificată - DOC
20. Anunţ privind raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă - DOC
21. Anunţ privind admiterea planului de reorganizare -DOC
22. Notificare deschidere procedură de faliment  - DOC
23. Notificare depunere plan de distribuţie şi raportul asupra fondurilor obţinute din încasarea de creanţe - DOC
24. Opoziţie împotriva închiderii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului - DOC
25. Apel împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţată de judecătorul sindic - DOC
26. Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul/lichidatorul judiciar - DOC
27. Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor - DOC
28. Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor şi valorificarea bunului supus garanţiei - DOC
29. Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment - DOC
30. Plan de reorganizare - DOC
31. Rapoarte întocmite de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în procedura de insolvenţă - DOC
32. Dovadă de îndeplinire a procedurii de citare / comunicare / notificare / convocare - exemplar 1 - DOC
33. Dovadă de îndeplinire a procedurii de citare / comunicare / notificare / convocare - exemplar 2 - DOC