Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Informaţii generale servicii BPI

Important : Notă de informare - Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţă


 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

 

          Buletinul Procedurilor de Insolvenţă se editează şi se difuzează în format electronic de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care, împreună cu oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, asigură tipărirea şi difuzarea Buletinului pe suport hârtie, la cererea expresă a persoanelor interesate.
          Editarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă se realizează de către Direcţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, conform organigramei anexate.
          Comercializarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă editat în format electronic se derulează prin sistemul abonamentelor, iar pe suport hârtie se face individual.
          Beneficiarii abonamentelor BPI pot utiliza contul conectati la un anumit moment de la o singura statie de lucru. In caz contrar, prioritar este considerat ultimul utilizator care se conecteaza, utilizatorul anterior fiind deconectat automat fara a fi notificat. Aceasta masura se inscrie in politica de securitate a sistemului informatic si pentru prevenirea unor posibile fraude asupra acestuia.
          În situaţia în care sunt necesare copii certificate (conforme cu originalul) a documentelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, acestea pot fi obţinute de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, contra cost.
          De asemenea, se pot furniza informaţii punctuale şi statistice din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe bază de contract.
          Formalităţile la zi necesare obţinerii de date şi/sau copii ale documentelor cuprinse în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în ambele formate, vor fi afişate pe site-ul Buletinului, la această secţiune.
          În acelaşi timp, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură, gratuit, pe Internet evidenţa privind persoanele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
          Astfel, în această secţiune se pot identifica persoanele aflate în procedură de insolvenţă conform Legii nr.85/2006, persoanele la care s-a închis procedura de insolvenţă, precum şi persoanele pentru care există pe rol un dosar în materie de insolvenţă, fără a fi deschisă procedura de insolvenţă.
          Scopul acestei evidenţe este de a permite celor interesaţi o primă modalitatea de informare, în condiţiile în care toate detaliile cazurilor sunt disponibile în paginile Buletinului.
          Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, şi se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe ani, luni şi numere.

 

Formulare, tarife de eliberare copii şi informaţii,
preţuri de vânzare

 

1.
Cerere de furnizare informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
PDF
2.
Comandă abonament la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe suport electronic
DOC PDF
3.
Contract privind furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în format electronic
DOC PDF
4.
CONTRACT-CADRU privind furnizarea de informaţii punctuale şi statistice din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în format electronic conform ordinului nr. 521/C/2007 al Ministerului Justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii ale publicaţiei BPI, copii certificate după actele de procedurăpublicate şi furnizarea de informaţii din BPI
PDF
5.
Ordine privind aprobarea tarifelor de publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa a actelor de procedură şi de eliberare copii şi de informaţii din BPI
PDF
6.
Hotărâre pentru aprobarea preţului de vânzare al BPI
PDF


IMPORTANT:
 Comenzile, însoţite de ordinele de plată, se trimit direct la ONRC, pe fax: 021.316.08.07 sau pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Tarifele se vor achita, prin una din următoarele modalităţi:
- în numerar la casieriile O.N.R.C. sau oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
- prin ordin de plată, situaţie în care se va trimite la O.N.R.C. o copie a acestuia;
- prin e-banking, caz în care se va trimite la O.N.R.C. confirmarea privind efectuarea plăţii, semnată şi stampilată de solicitant.


IMPORTANT:
 Restituirea sumelor plătite în plus sau în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, se face în condiţiile procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010.
 În vederea restituirii, solicitantul va descărca, completa şi depune/transmite (prin poştă/curier) cererea de restituire, în două exemplare, la sediul nostru.
 Restituirea se va face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, cu respectarea etapelor şi termenelor prevăzute de Ordinul nr. 2465/2010.