Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Tarife furnizare BPI

PREŢUL DE VÂNZARE al Buletinului procedurilor de insolvenţă, pe bază de abonament, pe suport electronic

Denumirea publicaţiei Preţul abonamentului anual Preţul abonamentului trimestrial Preţul abonamentului lunar
Buletinul procedurilor de insolvenţă 949,95 lei 237,49 lei 79,16 lei

TARIFELE PENTRU FURNIZAREA de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă

Nr.
crt.
Denumirea operaţiunii Tariful
- lei -
1. Cerere eliberare informaţii - denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare, registrul în care este înregistrată persoana juridică, date de identificare a debitorului persoană fizică: nume, prenume, domiciliu, date de identificare a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar: denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, număr matricol din Tabloul practicienilor în insolvenţă; date de identificare a administratorului procedurii/lichidatorului: denumire, cod de identificare fiscală, domiciliu/sediul social, număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; alte informaţii: număr şi an dosar, comisia de insolvenţă/instanţa judecătorească, tip procedură de insolvenţă, termene de judecată, numerele de buletin în care sunt publicate actele de procedură, actele de procedură publicate, date de identificare a creditorilor, alte informaţii 3 lei/debitor
2. Cerere eliberare certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă/ raport istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvenţă până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade) 30 lei
3. Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de debitori grupate în funcţie de un criteriu*) 3 lei/criteriu/debitor
4. Cerere copii certificate de pe actele de procedură publicate 4 + 0,2 lei /pagină certificată
5. Cerere copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă 0,2 lei /pagină copie

*)Pentru seriile de debitori grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind identificarea debitorului (denumire, număr de înregistrare din registrul în care este înmatriculat/înregistrat, cod unic de înregistrare fiscală, sediul social pentru debitorul persoană juridică, nume, prenume și județ/localitate în care este stabilit domiciliul pentru debitorul persoană fizică) și informația utilizată drept criteriu de selecție:

- între 11-100 de debitori/creditori: 30%;

- între 101-1000 de debitori/creditori: 60%;

- peste 1000 de debitori/creditori: 80%.