Prima pagină

 

 

Acest site prezintă informații generale despre Buletinul Procedurilor de Insolvență. Buletinul Procedurilor de Insolvență funcționează în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului – Ministerul Justiției.
Actele de procedură emise de instanţele judecătoreşti, administratorii judiciari, lichidatorii judiciari, alte persoane autorizate de lege, în cadrul procedurii de insolvenţă reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență – secţiunea Persoane juridice conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Actele de procedură emise de comisiile de insolvenţă, administratorii de procedură, lichidatorii desemnaţi în cadrul procedurii insolvenţei persoanelor fizice, în conformitate cu obligaţiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență, secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, mai multe detalii aici.

 

ANUNȚ

Program de lucru cu publicul la ghişeu*

Luni – Joi:
9.00 – 11.00
12.00 – 14.00
 
Vineri:
8.00 – 10.00
11.00 – 13.00

*Conform art. 26 din OUG nr. 70/14.05.2020
În perioada cuprinsă între cele două intervale orare, se asigură dezinfecția spațiului afectat activității de lucru cu publicul, precum și a căilor de acces și a accesoriilor acestora (uși, lift etc.).

 

 REGULI DE CONDUITĂ

aplicabile solicitanților de servicii în relația cu Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, în vederea prevenirii riscului de infectare cu noul Coronavirus SARS-Cov2

 

 

 • Se recomandă solicitanților de servicii utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice/poștă, atât pentru depunerea cât și pentru eliberarea cererilor/documentelor, având în vedere faptul că activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale poate fi desfășurată prin mijloace electronice/poștă;
 • Activitatea de asistență și activitatea de audiență se fac cu programare;
 • Consultarea stadiului soluționării cererilor de înregistrare se va face prin accesarea secțiunii stadiu dosar din portalul de servicii ONRC – portal.onrc.ro;
 • Accesul se face în mod controlat, astfel încât la fiecare ghișeu să fie permis accesul unui singur solicitant de servicii/ghișeu; solicitanții au obligația de a respecta distanța de 2 m față de ghișeu și față de orice persoană cu care se intersectează;
 •  Solicitanții au obligația respectării regulilor de acces în instituție, de comportament și a măsurilor de igienă personală;
 •  Accesul în sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului și în sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se face cu mască de protecție (care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul);
 •  Solicitanții vor beneficia de dezinfectant (alcool sanitar) la intrarea în instituție;
 •  Toți solicitanții de servicii vor completa chestionarul privind accesul în sediile ONRC/ORCT, că nu au călătorit în zone roșii, galbene, alte zone din străinătate sau naționale, cu potențial risc, nu au intrat în contact direct cu un confirmat sau suspect, nu au membri de familie care se încadrează în situațiile menționate, nu prezintă simptome asociate COVID 19. În cazul în care, solicitanții răspund cu DA sau refuză completarea chestionarului, aceștia vor lăsa cererile pe un birou special amenajat în imediata vecinătate a intrării; solicitantul va fi informat să urmărească stadiul cererii pe portalul de servicii al ONRC, serviciul stadiu dosar; documentele vor fi eliberare electronic sau prin poștă cu achitarea tarifului de expediere; dacă solicitanții se prezintă pentru ridicare documente, acestea vor fi eliberate numai în cazuri de urgenţă la biroul special amenajat în imediata vecinătate a intrării; dacă solicitantul se prezintă pentru informare inițială, asistență etc., i se va comunica cererea tip și ghidul privind formalitățile, fiind îndrumat telefonic; dacă solicitantul este pentru audiență publică, completare dosar, acesta va lăsa note scrise, documentele pentru completare la biroul special amenajat în imediata vecinătate a intrării;
 •  solicitanții vor completa toate rubricile din chestionar, iar pentru completarea și semnarea acestuia solicitanții vor folosi instrumente de scris proprii;
 •  chestionarele completate de către solicitanți se păstrează în dosare dedicate pentru evidență, pe zile calendaristice, fără a primi număr de înregistrare. Acestea nu se arhivează la dosarul profesionistului.
 •  La intrarea în sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului și în sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, solicitanților de servicii li se va măsura temperatura corporală, utilizându-se în acest sens termometrul digital non contact, care măsoară automat temperatura de la o distanță mai mică de 5 cm;
 •  Accesul în instituție este permis pentru persoanele care au o temperatură de până la 37,30C inclusiv;
 •  Solicitanții care prezintă temperatură peste 37,30 C sau refuză să li se ia temperatura vor lăsa cererile pe un birou special amenajat în imediata vecinătate a intrării; vor fi informaţi să urmărească stadiul cererii pe portalul de servicii al ONRC, serviciul stadiu dosar; documentele vor fi eliberate electronic sau prin poștă cu achitarea tarifului de expediere; dacă solicitanții se prezintă pentru ridicare documente, acestea vor fi eliberate numai în cazuri de urgenţă la biroul special amenajat în imediata vecinătate a intrării; dacă solicitantul se prezintă pentru informare inițială, asistență etc., i se va comunica cererea tip și ghidul privind formalitățile, fiind îndrumat telefonic, după caz; dacă solicitantul este pentru audienţă publică, completare dosar, acesta va lăsa note scrise, documentele pentru completare la biroul special amenajat în imediata vecinătate a intrării. Solicitanții în cauză vor purta pe lângă masca de protecție (care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul) și mănuși de unică folosință, după caz.
 •  Accesul în sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului și în sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se face utilizând, în principal, scările de acces, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică de cel puțin 2 m;
 •  Liftul/lifturile (acolo unde există) se va/vor utiliza de 1 persoană;
 •  Circulația solicitanților de servicii în interiorul clădirii este permisă exclusiv în locurile destinate lucrului cu publicul;
 •  Staționarea solicitanților de servicii pe holuri, scări, alte spații deschise este permisă doar în situațiile de urgență, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică de cel puțin 2 m;
 •  Solicitanții de servicii interacționează cu salariații care desfășoară activitate de lucru cu publicul pentru o durată de cel mult 15 minute, cu excepția situațiilor de urgență, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică de cel puțin 2 m și a marcajelor semnalizate în acest sens.

Serviciile disponibile

Pentru accesarea serviciilor online ale ONRC, click aici: PORTALUL DE SERVICII ONLINE AL ONRC
Serviciile BPI “Buletinul Insolvenţei online”, “Sumar număr BPI” şi “Persoane publicate în BPI” sunt disponibile doar pe portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – https://portal.onrc.ro. Pentru accesarea lor trebuie să dețineți un cont de utilizator în cadrul portalului de servicii. Crearea unui cont de utilizator este gratuită, trebuie însă să dețineți o adresă de e-mail validă.
Atenție, secţiunea persoane juridice conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență este disponibilă doar în cadrul portalului de servicii al ONRC.

Publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvență, secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Pentru accesarea și vizualizarea informațiilor puteți accesa adresa web https://bpipf.onrc.ro. Mai multe detalii – Comunicat de presa Insolventa persoanei fizice.
Pentru accesare trebuie să dețineți un cont de utilizator în cadrul portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – https://portal.onrc.ro. Crearea unui cont de utilizator este gratuită, trebuie însă să dețineți o adresă de e-mail validă.

Site-ul www.bpi.ro (www.buletinulinsolventei.ro) este site-ul cu informatii generale despre Buletinul Procedurilor de Insolvență.

 

Important!

Plățile în Lei către Oficiul Național al Registrului Comerțului se fac în CONTUL ONRC – IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezorerie Sector 3 Municipiul Bucureşti.

Informare privind corespondenţa cu ONRC prin e-mail

Vă informăm că unele dintre mesajele transmise către ONRC, prin e-mail, se întorc la expeditor cu mesaj de eroare din cauza unor dificultăţi tehnice independente de instituţia noastră. Expeditorul este atenţionat de către furnizorul de servicii de poştă electronică cu privire la imposibilitatea transmiterii e-mail-ului, precum şi motivul pentru care această acţiune a eşuat.

Nota