Alte tipuri de formulare

Notă de informare BPI

1. Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată – PDF