Informații generale servicii BPI

Notă de informare BPI

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă se editează şi se difuzează în format electronic de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Editarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă se realizează de către Direcţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, conform organigramei anexate.

Comercializarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunea Persoane juridice, editat în format electronic se derulează prin sistemul abonamentelor.
Beneficiarii abonamentelor BPI pot utiliza contul conectaţi la un anumit moment de la o singură staţie de lucru. În caz contrar, prioritar este considerat ultimul utilizator care se conectează.  Această măsura se înscrie în politica de securitate a sistemului informatic şi pentru prevenirea unor posibile fraude asupra acestuia.
În situaţia în care sunt necesare copii certificate (conforme cu originalul) a documentelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, acestea pot fi obţinute de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, contra cost.
De asemenea, se pot furniza informaţii punctuale şi statistice din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe bază de contract/cerere.
Formalităţile la zi necesare obţinerii de date şi/sau copii ale documentelor cuprinse în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în ambele formate, vor fi afişate pe site-ul Buletinului, la această secţiune.
În acelaşi timp, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură, gratuit, pe Internet, evidenţa privind persoanele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Astfel, în această secţiune se pot identifica persoanele aflate în procedură de insolvenţă conform Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, respectiv Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, persoanele la care s-a închis procedura de insolvenţă, precum şi persoanele pentru care există pe rol un dosar în materie de insolvenţă, fără a fi deschisă procedura de insolvenţă.
Pe pagina https://bpipf.onrc.ro este disponibil un serviciu online prin care se publică informaţii privind numele, prenumele persoanei fizice faţă de care s-a deschis o procedură de insolvenţă conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, precum şi localitatea şi judeţul în care are domiciliu/reşedinţa, accesul fiind asigurat cu titlu gratuit, pe baza unui cont din cadrul portalului ONRC.
Scopul acestei evidenţe este de a permite celor interesaţi o primă modalitatea de informare, în condiţiile în care toate detaliile cazurilor sunt disponibile în paginile Buletinului.
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, şi se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe ani, luni şi numere.

Formulare, tarife de eliberare copii şi informaţii,
preţuri de vânzare

1.Cerere eliberare acte și/sau informații din Buletinul procedurilor de insolvență – Secțiunea Persoane JuridicePDF
2.Cerere eliberare acte și/sau informații din Buletinul procedurilor de insolvență – Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” PDF
3.Cerere de furnizare informaţii specializate conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 1877/C din 14 iulie 2017 PDF
4.Comandă abonament la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe suport electronicDOC PDF
5.Contract privind furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în format electronicDOC PDF
6.Ordinul ministrului justiției nr. 381/C/2024 privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvențăPDF
7.Ordinul ministrului justiţiei nr. 1877/C/2017 privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţiPDF
8.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea preţului de vânzare al BPIPDF

IMPORTANT:

Comenzile, însoţite de ordinele de plată, se trimit direct la ONRC, pe fax: 021.316.08.07 sau pe adresa de email furnizare.bpi@onrc.ro .

Tarifele se vor achita, prin una din următoarele modalităţi:
– în numerar la casieriile O.N.R.C. sau oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
– prin ordin de plată, situaţie în care se va trimite la O.N.R.C. o copie a acestuia;
– prin e-banking, caz în care se va trimite la O.N.R.C. confirmarea privind efectuarea plăţii, semnată şi ştampilată de solicitant.

IMPORTANT:

Restituirea sumelor plătite în plus sau în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, se face în condiţiile procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea 329/2009 privind reorganizare unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizare chetuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

În vederea restituirii, solicitantul va descărca, completa şi depune/transmite (prin poştă/curier) cererea de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată,  în două exemplare, la sediul instituţiei.

Restituirea se va face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, cu respectarea etapelor şi termenelor prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.