Despre noi

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a devenit, la 27-08-2008, membru cu drepturi depline al International Association of Insolvency Regulators – organizaţie internaţională care activează în domeniul insolvenţei. (www.just.ro)
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă reprezintă o publicaţie necesară în continuă adaptare a agenţilor economici din România la principiile economiei de piaţă a Uniunii Europene şi o modalitate de fluidizare a activităţii acestora, în situaţia apariţiei unor semnale de insolvenţă.
Astfel, în cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă, publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor, comunicărilor şi a hotărârilor judecătoreşti emise de instanţele judecătoreşti şi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar se realizează prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, publicaţie editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Publicarea actelor de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă înlocuieşte, de la data apariţiei acestuia (01-08-2006), citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării.
Face excepţie de la regula prezumţiei de comunicare a actelor de procedură menţionată, comunicarea citaţiilor, convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate şi faţă de care comunicarea actelor de procedură este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările ulteriore.
La data de 01 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice care prevede constituirea unei secţiuni distincte a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în care se vor publica actele de procedură privind procedura insolvenței persoanelor fizice – Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

Istoric

La 1 august 2006, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat primul număr al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, în format electronic, care poate fi vizualizat pe portalul ONRC  https://portal.onrc.ro, in secţiunea “Servicii online BPI” serviciul „Buletinul Procedurilor de Insolvenţă online”.
Publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă facilitează derularea, cu celeritate, a formalităţilor juridice şi administrative aferente procedurii de insolvenţă, aplicabilă debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă.
Publicaţia a devenit un instrument util pentru mediul de afaceri şi, în special, pentru investitorii din domeniul financiar-bancar, asigurări, valori mobiliare, cât şi în activitatea instituţiilor şi autorităţilor publice. Orice om de afaceri, dar şi mass-media găsesc informaţii folositoare în acest Buletin.
În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă se publică citaţiile, convocările, notificările, comunicările şi alte acte de procedură emise de instanţele judecătoreşti, administratorii judiciari/lichidatorii judiciari, după deschiderea procedurii de insolvenţă şi este funcţional de la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, respectiv 21 iulie 2006.
Publicaţia se editează şi difuzează în format electronic de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Secţiunea Persoane Juridice

Comercializarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă se va derula prin sistemul abonamentelor sau individual, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
În acelaşi timp, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură, gratuit, pe Internet, în cadrul portalului ONRC https://portal.onrc.ro, evidenţa privind persoanele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pentru accesarea informaţiilor cu caracter gratuit din cadrul portalului ONRC, utilizatorul trebuie să-şi creeze un cont. Crearea unui cont în cadrul portalului ONRC este gratuit.
Astfel, în această secţiune se pot identifica persoanele aflate în procedură de insolvenţă conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, persoanele la care s-a închis procedura de insolvenţă, precum şi persoanele pentru care există pe rol un dosar în materie de insolvenţă, fără a fi deschisă procedura de insolvenţă.
Scopul acestei evidenţe este de a permite celor interesaţi o primă modalitatea de informare, în condiţiile în care toate detaliile cazurilor sunt disponibile în paginile Buletinului.
Pagina de prezentare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă este accesibilă pe Internet, pe website-ul www.buletinulinsolventei.ro . Serviciile BPI sunt accesibile în cadrul portalului ONRC la adresa https://portal.onrc.ro.

Secţiunea Persoane fizice

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice prevede constituirea Secţiunii “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” în cadrul Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în scopul asigurarării publicităţii actelor de procedură emise în cadrul procedurii de insolvenţă a persoanelor fizice.
Accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se asigură pentru debitori, creditori, administratorii procedurii si lichidatorilor, cu titlu gratuit, pe fiecare dosar de insolvenţă în care deţine una din aceste calităţi, iar pentru comisiile de insolvenţă şi instanţele judecătoreşti accesul se asigură cu titlu gratuti la toate dosarele de insolvenţă.
Toate persoanele interesate, justificând interesul solicitării, au acces la informaţii din Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă , copii ale acestuia şi copii de pe actele de procedură publicate, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracater personal, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.
Tarifele de furnizare sunt prevăzute de Ordinul nr. 1878/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, copii certificate ale actelor de porcedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Pe pagina https://bpipf.onrc.ro este disponibil un serviciu online prin care se publică informaţii privind numele, prenumele persoanei fizice faţă de care s-a deschis o procedură de insolvenţă, precum şi localitatea şi judeţul în care are domiciliu/reşedinţa, accesul fiind asigurat cu titlu gratuit, pe baza unui cont din cadrul portalului ONRC.

Conducerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului