Acte normative incidente BPI

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Titlul V – Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si funcţionarea cooperaţiei;
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 637/2002 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei;
Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (reformare);
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010 pentru aprobarea procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea defăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.