Acte normative care reglementează BPI

Persoane juridice

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

Legea nr. 25/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

Legea nr. 10/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

Ordonanta de Urgenta nr.173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

Ordonaţa de urgenta nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

Hotărârea Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă;

Hotărârea Guvernului nr. 1881/2006 privind modificarea şi completarea HG nr. 460/2005;

Hotarârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara şi a falimentului;

Hotarârea Guvernului nr. 454/2005 pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe anul 2004;

Ordinul nr. 1878/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, copii certificate ale actelor de porcedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

Ordinul nr. 1877/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi

Ordinul nr. 2207/C/2016 al ministrului justiţiei pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul nr. 1082/C/2014 al ministrului justiţiei;

Ordinul nr. 1082/C/2014 al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;

Ordinul nr. 1320/C/2008 al ministrului justiţiei (de modificare a Ordinul nr. 1692/C/2006 al ministrului justiţiei) privind aprobarea formatului Buletinului Procedurilor de Insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;

Ordinul nr. 520/C/2007 al ministrului justiţiei – privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari;

Ordinul nr. 1692/C/2006 al ministrului justiţiei privind aprobarea formatului Buletinului Procedurilor de Insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;

Ordinul nr. 1187/C/2005 al ministrului justiţiei privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi a falimentului;

 

Persoane fizice

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

Ordinul nr. 1878/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, copii certificate ale actelor de porcedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

Ordinul nr. 1877/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi

Ordinul nr. 3338/C/2016 al ministrului justiţiei privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare;

Ordinul nr. 2207/C/2016 al ministrului justiţiei pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul nr. 1082/C/2014 al ministrului justiţiei;

Ordinul nr. 1082/C/2014 al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;