Servicii publicare BPI Persoane fizice

Notă de informare BPI

Pentru publicarea în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se va completa, semna şi transmite/depune la ORCT-ul din judeţul dumneavoastra de domiciliu cererea de publicare (aici) împreună cu actele de procedură aferente publicării (în format editabil [ex: doc, docx, txt, etc.] şi needitabilul [ex: pdf]).

Formatele cadru ale actelor de procedură ce se vor publicata în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” le puteţi vizualiza aici. Depunerea actelor se face obligatoriu atât în format editabil, cât şi în format needitabil.

 

În vederea publicării în BPI actele de procedură (în format editabil şi needitabil) se vor transmite la adresa de email insolventa@onrc.ro.

De asemenea actele de procedură (în format editabil şi needitabil) se pot transmite şi la adresele de email ale ORC-urile teritoriale sunt de forma insolventa@xx.onrc.ro sau buletin@xx.onrc.ro, xx reprezentând iniţialele judeţului (ex: insolventa@b.onrc.ro ; buletin@ct.onrc.ro ; etc.)

După publicarea actelor în BPI, veţi primi pe e-mail dovada de publicare / comunicare / notificare / convocare.