Tarife publicare BPI

ORDIN *)
privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari

Se aprobă tariful de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii/lichidatorii judiciari în cadrul procedurii de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, respectiv 34 lei/pagină de document.

Pentru publicarea actelor de procedură în maximum 24 de ore de la înregistrare se aplică un tarif suplimentar de 50%.
Tariful de publicare se calculează pe pagină de document, care conţine 32 de rânduri, şi include reprezentările grafice şi listele anexe. În situaţia în care pagina de document conţine până la 16 rânduri inclusiv, se aplică jumătate din tariful de publicare pe pagină.
Actele de procedură trebuie să respecte un minimum de cerinţe de publicare, respectiv: redactare sau export în Microsoft WORD, imprimare pe hârtie format A4 şi utilizare font Times New Roman, dimensiune 10, spaţiere la un rând, diacritice. Listele anexe, precum şi orice reprezentare grafică trebuie redactate sau exportate în Microsoft WORD, EXCEL şi imprimate pe hârtie format A4, prin excepţie A3. Fişierele în format electronic ale actelor de procedură trebuie sa fie: doc, rtf, txt, xls.
Actele de procedură trebuie să respecte regulile de ortografie, ortoepie şi de punctuaţie şi să nu conţină erori materiale.
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului stabileşte cerinţele de publicare pe care trebuie să le respecte actele de procedură, ori de câte ori este necesar.
Tariful de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură se actualizează anual cu rata inflaţiei.
Administratorii şi lichidatorii judiciari şi Oficiul National al Registrului Comerţului vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Potrivit prevederilor Legii nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi având în vedere şi prevederile Legii nr. 169/2010, operaţiunile efectuate de practicienii in insolvenţâ prin Buletinul procedurilor de insolvenţâ sunt scutite de taxe.