Servicii furnizare BPI Persoane fizice

Notă de informare BPI

Vizualizarea Buletinului Procedurilor de Insolvență, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, precum și a informațiilor privind debitorii publicaţi în Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se realizează prin accesarea adresei web https://bpipf.onrc.ro, pe pagina Buletinului Procedurilor de Insolvență www.bpi.ro,  secțiunea “Servicii BPI” sau în cadrul portalului de servicii online ONRC https://portal.onrc.ro din secțiunea “Servicii online BPI PF”, subsecțiunea “Persoane fizice publicate în BPI PF”.

În cadrul portalului de servicii online al Oficiului National al Registrului Comerțului (https://portal.onrc.ro) utilizatorul trebuie să deţină un cont în cadrul portalului ONRC. Manualul ce descrie paşii pentru crearea unui cont în cadrul portalului ONRC se poate accesa la următorul link: Manual creare cont portal ONRC.

I. Accesul online la publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvență, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

Accesul online la BPI, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se asigură pentru debitor, creditor, administratorii procedurii şi lichidatorii pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu titlu gratuit, pe fiecare dosar de insolvenţă în care deţin una dintre aceste calităţi.

Accesul online la BPI, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se efectuează prin completarea formularului:

Cerere acces gratuit la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”DOC | PDF

II. Furnizarea informaţiilor din Buletinul Procedurilor de Insolvență, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, copiilor ale acestuia şi copiilor de pe actele de procedură publicate

 Persoanele interesate care nu au una din următoarele calităţi: debitori, creditori, administrator procedură şi lichidator pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice au acces, la cerere, justificând interesul solicitării, la informaţii din Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență, copii ale acestuia şi copii de pe actele de procedură publicate, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Furnizarea acestor tipuri de informaţii din BPI, Secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se efectuează prin completarea formularului:

“Cerere de furnizare” –  PDF

Tarifele pentru furnizarea de informaţii din BPI sunt reglementate prin dispoziţiile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1878/C/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi se consultă accesând secţiunea “Tarife BPI – Tarife de furnizare BPI”.

În cadrul acestui serviciu online, se publică informaţia privind numele si prenumele persoanelor fizice, care nu exploatează o întreprindere în sensul art. 3 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, faţă de care s-a deschis o procedură de insolvenţă, precum şi localitatea si judeţul în care îşi au stabilite domiciliul/reşedinţa.

Persoanele care justifică un interes şi dispun de informaţii privitoare la debitor de natura datei şi locul naşterii/CNP/alte informaţii relevante li se pot furniza, cu titlu gratuit la cerere, următoarele informaţii despre persoanele fizice faţă de care s-a deschis o procedură de insolvenţă: forma procedurii de insolvenţă, numărul dosarului de insolvenţă, comisia de insolvenţă, instanţa judecătorească, numele/denumire administratorului procedurii/lichidatorului pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, sediul administratorului procedurii/lichidatorului pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, numărul BPI în care sunt publicate acte de procedură, numărul şi data hotărârii privind deschiderea procedurii, denumire, numărul de înregistrare şi data actelor de procedură publicate, numărul şi data hotărârii privind închiderea procedurii, menţiuni de supraveghere post-procedură de insolvenţă.