Servicii furnizare BPI Persoane Juridice

Notă de informare BPI

I. Furnizarea publicaţiei BPI online

Furnizarea publicaţiei BPI se efectuează online, pe bază de abonament, din cadrul portalului ONRC accesibil la adresa https://portal.onrc.ro.

Pentru accesul la publicaţia BPI online, utilizatorul trebuie să deţină un cont în cadrul portalului ONRC. Manualul ce descrie paşii pentru crearea unui cont în cadrul portalului ONRC îl puteţi accesa la următorul link: Manual creare cont portal ONRC

Pentru a efectua o comandă în vederea achiziţionării unui abonament BPI, există două modalităţi:

a) Procedura online – presupune plata online şi deţinerea unei semnături electronice.
După autentificare, din cadrul portalului, accesaţi din meniu stânga “Formulare online furnizare informaţii BPI” -> “Formular de comandă BPI” şi completaţi formularul online. După completarea formularului şi efectuarea plăţii online, cu cardul, în cadrul portalului ONRC, vi se va ataşa automat la cont abonamentul solicitat.

Pentru prima abonare prin serviciul online din cadrul Portalului ONRC sau dacă nu aveţi continuitate între comenzile online este necesar şi completarea contractului online pentru finalizarea procedurii.

b) Procedura offline – presupune:

b1) listarea şi completarea următorului formular:

Formular comandă BPI pe suport electronic – DOC sau PDF

b2) Comenzile, însoţite de ordinele de plată, se trimit direct la ONRC, pe fax: 021.316.08.07 sau la adresa de email furnizare.bpi@onrc.ro

Tarifele pentru abonamentele BPI sunt stabilite prin hotărâre de guvern şi le puteţi vizualiza accesând urmatorul link: Tarife furnizare BPI

Tarifele se vor achita, după caz:
– în numerar la casieriile O.N.R.C. sau oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
– prin ordin de plată, situaţie în care se va trimite la O.N.R.C. o copie a acestuia; în acest caz după confirmarea plaţii, ONRC va emite factura care va fi expediată prin poştă la adresa menţionată în  comandă;
– prin e-banking, caz în care se va trimite la O.N.R.C. confirmarea privind efectuarea plăţii, semnată şi ştampilată de solicitant.

b31) În maxim 10 zile de la comunicarea datelor de acces / confirmarea ataşării abonamentelor contului d-voastra, se va descărca şi completa modelul de contract pentru furnizarea BPI în format electronic.

Contract privind furnizarea BPI în format electronic – DOC | PDF

Acest formular va fi completat în două exemplare cu semnătură şi ştampilă în original şi transmise la sediul ONRC prin poştă sau prin curier după caz. După semnarea acestora de către conducerea ONRC, veţi primi înapoi un exemplar, prin poştă, cu confirmare de primire.

b32) În cazul în care la expirarea perioadei de abonare veţi dori sa prelungiţi abonamentul, având continuitate între comenzi, contractul se prelungeşte de drept şi nu este necesară transmiterea unui nou contract.

Având în vedere timpul necesar pentru prelucrarea formularului de comandă (48 ore), este util să trimiteţi comanda înainte de expirarea perioadei de abonare.

Pentru vizualizarea publicaţiei BPI trebuie sa vă autentificaţi în cadrul portalului ONRC.

Veţi avea acces doar la buletinele publicate în perioada (perioadele) d-voastră de abonare.
Pentru vizualizarea perioadelor de abonare BPI accesaţi din meniu stânga, din cadrul portalului ONRC, “Cererile mele” -> “Abonamente BPI”.
Pentru vizualizarea publicaţiei BPI accesaţi din meniu stânga, din cadrul portalului ONRC, “Buletinul Procedurilor de Insolvenţă online”.

 

IMPORTANT:

Abonamentul este monopost, respectiv un nume de utilizator = un abonament. Pentru mai mulţi utilizatori este necesar să aveţi mai multe abonamente.

În cazul în care se încearcă logarea de către mai multe persoane pe acelaşi nume de utilizator, în acelaşi timp, şi accesând serviciile contra-cost BPI, ultimul utilizator autentificat va avea prioritate în accesarea acestor servicii.

II. Furnizare informaţii BPI

Se pot obţine următoarele informaţii din BPI:

– copii de pe publicaţia BPI, în format electronic sau imprimate pe suport hârtie;

– copii certificate de pe actele de procedură publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

– informaţii punctuale privind un debitor;

– informaţii pentru serii de debitori grupate în funcţie de un criteriu;

– certificat constatator dacă un act de procedură este sau nu este publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (certificatul constatator nu poate fi emis electronic; acesta se eliberează personal de la sediul ONRC / ORC teritorial sau se trimite prin poştă)

– raport istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvenţă până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade);

– informaţii specializate Buletinul Procedurilor de Insolvenţă conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 1877/C din 14 iulie 2017;

Solicitarea de informaţii din BPI:

a) Procedura online presupune plata online şi deţinerea unei semnături digitale.
După autentificare, din cadrul portalului, accesaţi din meniu stanga “Formulare online furnizare informaţii BPI” -> “Cerere de furnizare informaţii” şi completaţi formularul online. După completarea şi transmiterea formularului, acesta va fi prelucrat de personalul ONRC şi veţi primi online nota de calcul. Pentru vizualizarea notei de calcul şi efectuarea plăţii online, trebuie să urmăriţi stadiul cererii d-voastră, accesând din cadrul portalului, meniu stanga “Cererile mele” -> tab-ul “Furnizare informaţii BPI”. După efectuarea plăţii online, cu cardul, în cadrul portalului ONRC, se vor furniza informaţiile solicitate.

b) Procedura offline presupune:

b1) listarea şi completarea următorului formular:

1. Cerere de furnizare informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – PDF

2. Cerere de furnizare informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” – PDF

3. Cerere de furnizare informaţii specializate conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 1877/C din 14 iulie 2017 – PDF

b2) Cererea de furnizare informaţii se trimite direct la ONRC, pe fax: 021.316.08.07 sau la adresa de email furnizare.bpi@onrc.ro .

În urma transmiterii cererii de furnizare informaţii, veţi primi o notă de calcul pe adresa de email menţionată în comandă.

Tarifele se vor achita, după caz:
– în numerar la casieriile O.N.R.C. sau oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
– prin ordin de plată, situaţie în care se va trimite la O.N.R.C. o copie a acestuia;
– prin e-banking, caz în care se va trimite la O.N.R.C. confirmarea privind efectuarea plăţii, semnată şi ştampilată de solicitant.

Tarifele pentru furnizarea de informaţii din BPI se consultă accesand urmatorul link: Tarife furnizare BPI

IMPORTANT:

Restituirea sumelor plătite în plus sau în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată, se face în condiţiile procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010.
În vederea restituirii, solicitantul va descărca, completa şi depune/transmite (prin poştă/curier) cererea de restituire, în două exemplare, la sediul nostru.

Restituirea se va face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, cu respectarea etapelor şi termenelor prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010/2010.