Servicii publicare BPI Persoane Juridice

Notă de informare BPI

Modalităţi de transmitere a actelor de procedură în vederea publicării în BPI:

1. Online

Transmiterea online a actelor de procedură presupune completarea formularului online din cadrul portalului ONRC.

Pentru a apela la această modalitate trebuie să:

– detineţi un cont în cadrul portalului ONRC; crearea unui cont se face gratuit, iar manualul pentru crearea contului îl puteţi accesa aici;

– detineţi o semnatură electronică;

– cu excepţia practicienilor în insolvenţă, persoanele autorizate de lege să solicite publicarea în BPI (creditori, debitori) achită tarife de publicare (tarifele pentru publicarea în BPI le puteţi accesa aici), iar plata se efectueaza online.

Formularele online BPI se accesează din portalul ONRC, din cadrul meniului stânga alegeţi “Formulare online publicare BPI” -> “Cerere de publicare în BPI”.

Se va completa cererea de publicare împreuna cu actele aferente şi se va finaliza formularul prin completarea unui cod captcha de siguranţă.

Pentru vizualizarea cererilor de publicare transmise online, accesaţi din meniu stânga “Cererile mele” şi alegeţi tabul “Publicare BPI”. În cadrul acestui tabel puteţi urmări starea cererilor d-voastră.

După publicarea actelor în BPI, veţi descărca din cadrul portalului ONRC dovada de publicare a actelor de procedură în BPI.

 

2. Offline

Transmiterea offline a actelor de procedură presupune completarea unei cereri de publicare în temeiul Legii 85/2014 şi transmiterea acesteia la ORCT-ul din judeţul dumneavoastra de domiciliu (se transmite pe email sau puteţi depune personal), împreună cu actele de procedură aferente publicării (în format editabil [ex: doc, docx, txt, etc.] şi hârtie [ex: pdf]). Formatele standard ale actelor publicate în BPI le puteţi vizualiza aici. Depunerea actelor se face obligatoriu atât în format editabil, cât şi în format needitabil.
Cu excepţia practicienilor în insolvenţă, persoanele autorizate de lege să solicite publicarea în BPI (creditori, debitori) achită tarife de publicare (tarifele pentru publicarea în BPI le puteţi accesa aici).

În vederea publicării în BPI actele de procedură (în format editabil şi needitabil) se pot transmite şi la adresa de email insolventa@onrc.ro .

De asemenea actele de procedură (în format editabil şi needitabil) se pot transmite şi la adresele de email ale ORC-urile teritoriale sunt de forma insolventa@xx.onrc.ro sau buletin@xx.onrc.ro, xx reprezentând iniţialele judeţului (ex: insolventa@b.onrc.ro ; buletin@ct.onrc.ro ; etc.)

După publicarea actelor în BPI, veţi primi pe e-mail dovada de publicare / comunicare / notificare / convocare..