Formulare publicare BPI – Legea 85/2014

Notă de informare BPI

Cerere de publicare în BPI a actelor de procedură

1. Cerere de publicare în BPI și Nota Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – DOC | PDF

 

Formulare în format DOC (Word) a actelor de procedură
care sunt utilizate conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență
şi Ordinului nr.1692/C/2006 al Ministrului Justiţiei

1. Citaţie – DOC
2. Comunicare – DOC
3. Încheiere de deschidere a procedurii generale/simplificate de insolvenţă la cererea debitorului – DOC
4. Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorilor fără contestaţie formulată de debitor – DOC
5. Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorilor cu contestaţie formulată de debitor – DOC
6. Încheiere de desemnare a comitetului creditorilor – DOC
7. Încheiere de admitere a planului de reorganizare – DOC
8. Sentinţă de închidere a procedurii reorganizării debitorului ca urmare a realizării planului de reorganizare – DOC
9. Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului – DOC
10. Sentinţă de închidere a procedurii – art. 175 alin(2) din legea privind procedura insolvenţei cu lichidare parţială – DOC
11. Sentinţă de închidere a procedurii – art. 175 alin(2) din legea privind procedura insolvenţei cu lichidare totală – DOC
12. Sentinţă de închidere a procedurii – art. 174 din legea privind procedura insolvenţei – DOC
13. Sentinţă de închidere a procedurii şi revocare a încheierii de deschidere a procedurii – art. 177 alin(1) din legea privind procedura insolvenţei – DOC
14. Sentinţă comercială/încheiere – formular standard – DOC
15. Decizie comercială – formular standard – DOC
16. Convocare adunare creditori – DOC
17. Convocare comitet creditori – DOC
18. Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei – DOC
19. Notificare raport privind propunerea de intrare în faliment prin procedură simplificată – DOC
20. Anunţ privind raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă – DOC
21. Anunţ privind admiterea planului de reorganizare – DOC
22. Notificare deschidere procedură de faliment  – DOC
23. Notificare depunere plan de distribuţie şi raportul asupra fondurilor obţinute din încasarea de creanţe – DOC
24. Opoziţie împotriva închiderii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului – DOC
25. Apel împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţată de judecătorul sindic – DOC
26. Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul/lichidatorul judiciar – DOC
27. Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor – DOC
28. Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor şi valorificarea bunului supus garanţiei – DOC
29. Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment – DOC
30. Plan de reorganizare – DOC
31. Rapoarte întocmite de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în procedura de insolvenţă – DOC
32. Dovadă de îndeplinire a procedurii de citare / comunicare / notificare / convocare – exemplar 1 – DOC
33. Dovadă de îndeplinire a procedurii de citare / comunicare / notificare / convocare – exemplar 2 – DOC